eBankarstvo

Otkup potraživanja

Mogućnost financiranja otkupom nedospjelih potraživanja vaših kupaca eskontom mjenica te na temelju faktura i ostale komercijalne dokumentacije.
Otkup potraživanja

Što je otkup potraživanja?

Otkup potraživanja je poseban oblik kratkoročnog financiranja u kojem Banka otkupljuje vaše potraživanje prema kupcima uz diskont.

Po potpisu ugovora o otkupu potraživanja, financijska sredstva se isplaćuju na vaš poslovni račun.

Otkup potraživanja vam pruža mogućnosti financiranja putem:
  • Eskonta mjenice za poslovne subjekte koji koriste mjenice kao instrument naplate potraživanja
  • Otkupa potraživanja temeljem faktura ili ostale komercijalne dokumentacije koja imate prema svojim kupcima na osnovi prodaje roba i usluga

Koje su prednosti otkupa potraživanja?

  • Kroz prodaju vaših potraživanja od kupaca osiguravate financijska sredstva na poslovnom računu koja možete odmah koristiti.
  • Prodajom potraživanja popravite likvidnost i bonitet.
  • Financijska sredstva iz prodanih potraživanja možete iskoristiti za podmirenje dospjelih obveza na vrijeme ili za nova ulaganja.