eBankarstvo

Održivo ulaganje i financiranje

Integracijom načela održivosti u donošenje odluka o investicijskom ulaganju i financiranju, HPB stvara dugoročno pozitivne učinke na društvo i okoliš.
Održivo ulaganje i financiranje
Kao društveno odgovorna institucija, HPB uključuje okolišne, društvene i upravljačke čimbenike u odluke u ulaganjima i financiranju kako bi svojim poslovanjem pozitivno utjecala na lokalnu i globalnu zajednicu, povećala standarde društvenog razvoja i doprinijela općoj dobrobiti društva.
Održivo ulaganje
Održivo ulaganje
Politika odgovornog i održivog ulaganja opisuje aktivnosti koje HPB poduzima prilikom pružanja investicijskih usluga u svrhu podržavanja i poticanja ESG čimbenika kao što su ekološka održivost, kvaliteta upravljanja, transparentnost i etičnost u poslovanju, poštivanje radnih prava te nulta stopa tolerancije na korupciju koji dugoročno pridonose ostvarivanju pozitivnih prinosa za naše klijente
Održivo financiranje
Banka se zauzima za promicanje prihvaćanja okolišnih načela, prakse i standarda Republike Hrvatske i EU-a u svom poslovanju sa svim dionicima na tržištu. Usmjerena je na pružanje financijske podrške investicijama i projektima koji imaju za cilj smanjenje ugljičnih emisija te ublažavanje klimatskih promjena. Banka će nastojati kroz proces procjene ESG rizika osigurati da projekti koje financira budu okolišno prihvatljivi te osmišljeni, provedeni i vođeni u skladu s važećim regulatornim zahtjevima i dobrom međunarodnom praksom. 

HPB je usmjerena osmišljavanju novih i inovativnih održivih načina financiranja te kontinuirano ugrađuje načela održivosti u svoju ponudu kreditnih proizvoda. Tako primjerice, korisnicima kredita za suvlasnike stambenih zgrada koji se koriste za poboljšanje energetske učinkovitosti minimalno za jedan razred, Banka umanjuje redovnu kamatnu stopu za 0,25 postotnih poena. 
Održivo financiranje