eBankarstvo

Održivo financiranje

Upoznajte se s Politikom odgovornog i održivog ulaganja te akcijama koje Hrvatska poštanska banka poduzima u svrhu podržavanja i poticanja ciljeva koji su vezani za ESG principe te uključivanje faktora kao što su ekološka održivost, kvaliteta upravljanja, transparentnost i etičnost u poslovanju, poštivanje radnih prava, nulta stopa tolerancije na korupciju, koji dugoročno pridonose ostvarivanju pozitivnih prinosa za naše klijente.