eBankarstvo

Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za kartično poslovanje

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama za fizičke osobe i izmjene Terminskog plana za fizičke osobe

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja HPB-a za prihvat kartica na internetu

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s fizičkim osobama

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti