eBankarstvo

Obavijesti

Najava izmjena Općih uvjeta i Metodologije za poslovne korisnike

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava novih Općih uvjeta poslovanja za korištenje usluga digitalnog bankarstva za poslovne subjekte

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja za izvršenje jednokratnih platnih transakcija za potrošače

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava o uvođenju dopuštenog prekoračenja uz tekući račun fizičkih osoba

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava novih općih uvjeta u poslovanju s fizičkim osobama

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti