eBankarstvo

Najava novih Općih uvjeta za izdavanje i korištenje potrošačkih nagradnih kartica

Obavještavamo vas da će od 21. veljače 2022. godine u primjeni biti izmijenjeni:
- Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za izdavanje i korištenje potrošačkih nagradnih kartica
 
Sadržaj navedenih Općih uvjeta dopunjen je u svrhu usklađenja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.
Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja prvenstveno se odnose na sljedeće:
  • Banka ima mogućnost ne izdati karticu, odnosno ne uspostaviti poslovni odnos, između ostalog, u slučaju ako se potencijalni korisnik nalazi na embargo/sankcijskim listama
  • korisnici kartice dužni su koristiti karticu u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, međunarodnim mjerama ograničavanja i/ili drugim prisilnim propisima, odnosno sankcijama koje primjenjuju Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske te za vrijeme trajanja Ugovora na zahtjev Banke  dostaviti svu traženu dokumentaciju
  • Banka može blokirati karticu i onemogućiti njeno korištenje u slučajevima ako korisnik kartice ne postupa u skladu s ovim Općim uvjetima, uključujući propise koji se odnose na pružanje platnih usluga i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, ako Banka utvrdi ili posumnja na mogućnost kršenja odredbi propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, međunarodnih mjera ograničavanja i/ili drugih prisilnih propisa, odnosno sankcija koje primjenjuju Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske i ako korisnik kartice na zahtjev Banke ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za izdavanje i korištenje kartice te nastavak i praćenje zasnovanog ugovornog odnosa.
  • Banka može otkazati Ugovor u slučaju kršenja odredbi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, međunarodnih mjera ograničavanja i/ili drugih prisilnih propisa, odnosno sankcija koje primjenjuju Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.
  • Opći uvjeti u dijelu Značenje pojmova dopunjeni su novim pojmom Sankcije
 
Osim navedenog usklađenja, izvršeni su manji ispravci u odnosu na ranije objavljene Opće uvjete.