eBankarstvo

Najava izmjene poslovanja

Poštovani klijenti,

obavještavamo vas da će od 25. travnja 2022. godine biti u primjeni novi Opći uvjeti za depozitno poslovanje fizičkih osoba Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo te da će od 06. lipnja 2022. godine biti u primjeni novi Opći uvjeti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za otvaranje, vođenje i zatvaranje transakcijskih računa fizičkih osoba.
 
Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja prvenstveno se odnose na sljedeće:
  • brand debitne kartice koja se koristi za tekuće i žiro račune fizičkih osoba
  • pravo opunomoćenika na uvid u sve promete po računu neovisno o datumu davanja punomoći za raspolaganje sredstvima po predmetnom računu
  • obveze Klijenta o informiranju u slučaju kada za zaprimanje mjesečnih izvoda, obavijesti o promjenama kamatnih stopa, izvješće o obračunatim kamatama i naknadama kao bilo koje druge obavijesti klijent ugovorio poslovnu mrežu kao distribucijski kanal
  • način provođenja zatvaranja transakcijskog odnosno depozitnog računa zbog neaktivnosti
  • raspolaganje sredstvima na računu od strane skrbnika temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb koje uz oznaku pravomoćnosti može imati i oznaku izvršnosti.