eBankarstvo

Najava izmjene OU u izravnom bankarstvu

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu Općih uvjeta poslovanja za korištenje usluga izravnog bankarstva za fizičke osobe. 

Novi Opći uvjeti se primjenjuju od 06. lipnja 2016. godine, a dostupni su ovdje.
Izmjene i objašnjenja pregledajte u ovom dokumentu.