eBankarstvo

Najava izmjene Općih uvjeta u poslovanju sa sefovima

Obavještavamo vas da će od 01. siječnja 2023. godine biti u primjeni novi Opći uvjeti u poslovanju sa sefovima.