eBankarstvo

Najava izmjene Općih uvjeta u kartičnom poslovanju s fizičkim osobama

  a koji se primjenjuju od 19. travnja 2019. godine. U Općim uvjetima izmijenjeno je sljedeće:
  • dodana je definicija Beskontaktna kartica
  • u Članku 7. dodan opis beskontaktne funkcionalnosti, uz mogućnost privremenog ili trajnog ukidanja korištenja beskontaktne funkcionalnosti, prema preferencijama i potrebama korisnika kartice
  • u Članku 10. i 11. manje izmjene su provedene radi usklađenja s Pravilnikom o upravljanju prigovorima i pritužbama