eBankarstvo

Najava izmjene Općih uvjeta

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu Općih uvjeta poslovanja za izdavanje i korištenje platnih kartica za poslovne subjekte i Općih uvjeta za izdavanje i korištenje VISA Prepaid Business kartica za poslovne subjekte. Novi opći uvjeti primjenjivat će se od 08.05. 2017. godine, a možete ih pronaći na sljedećim linkovima: