eBankarstvo

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Nove kamatne stope primjenjivat će se od 15. siječnja 2018. godine. KAMATNE STOPE NA DEPOZITE U KUNAMA Novčani depoziti po viđenju – promjenjiva kamatna stopa
Opis Kamatna stopa
Dječji račun 2,50%
Oročeni nenamjenski depoziti- fiksna kamatna stopa
Rok oročenja Kamatna stopa
1 mjesec 0,25%
3 mjeseca 0,45%
6 mjeseci 0,60%
12 mjeseci 1,30%
24 mjeseca 1,60%
36 mjeseci 1,70%
Oročeni nenamjenski depoziti – dječja štednja – fiksna kamatna stopa
Rok oročenja Kamatna stopa
12 mjeseci 2,50%
24 mjeseca 2,75%
36 mjeseci 3,00%
KAMATNE STOPE  NA  DEPOZITE U DEVIZAMA Oročeni nenamjenski depoziti u devizama – fiksna kamatna stopa
Iznos depozita Valuta Rok oročenja / Kamatna stopa
1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj.
DO 25.000,00 EUR 0,10% 0,15% 0,15% 0,25% 0,35% 0,40%
OD 25.000,01 EUR 0,10% 0,15% 0,20% 0,35% 0,45% 0,50%
n/p USD 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,25%
Oročeni novčani depoziti – dječja štednja – fiksna kamatna stopa
Valuta Rok oročenja / Kamatna stopa
12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
EUR 1,10% 1,25% 1,50%
CHF 0,15% 0,20% 0,25%
USD 0,40% 0,45% 0,50%