eBankarstvo

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Nove kamatne stope primjenjivat će se od 16. prosinca 2019. godine.