eBankarstvo

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Nove kamatne stope primjenjivat će se od 10. listopada 2019. godine.