eBankarstvo

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s građanima

Poštovani klijenti,

ovim putem vas obavještavamo o izmjenama Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju sa stanovništvom koje će biti u primjeni od 01. lipnja 2015. godine.

Izmjene su utvrđene u dijelu naknada poslovanja sa stanovništvom kako slijedi:

RAČUNI I ŠTEDNI ULOZI

 • Povećanje naknade za izdavanje raznih potvrda po računima klijenta, a na zahtjev klijenta u poslovnici banke ili dostavom na korespondentnu adresu
  Iznos novih naknada:
  - za izdavanje potvrda u poslovnici iznosi 55,00 kn
  - dostava na korespondentnu adresu 75,00 kn
 • Povećanje naknade za izradu obračuna kamata na zahtjev klijenta 55,00 kn
 • Brisanje naknade za slanje tečajne liste na zahtjev klijenta
 • Povećanje iznosa za uslugu fotokopiranja na zahtjev klijenta 2,50 kn
 • Povećanje iznosa kaucije za ključeve sefa 500,00 kn

PLATNI PROMET U ZEMLJI

 • Uvode se nove naknade za plaćanje putem mBox-a 2,00 kn/nalog i plaćanje putem platomata 3,00 kn/nalog
 • Uvođenje nove naknade „Rješavanje reklamacija zbog pogrešnih instrukcija za plaćanje zaprimljenih od uplatitelja  15,00 kn
 • Uvođenje nove naknade za preslike dokumenata iz arhive 15,00 kn

KREDITI

 • Povećanje naknade za izdavanje brisovnog očitovanja 200,00 kn

SEFOVI

 • Brisanje stavki koje se odnose na korištenje DEPO-a