eBankarstvo

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s fizičkim osobama

U svrhu usklađenja sa Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN 70/2017) koji je stupio na snagu 27. srpnja 2017. godine te Odlukom o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (dalje u tekstu Odluka; NN 42/2018) koja je stupila na snagu 17. svibnja 2018. godine, odrađeno je usklađenje Odluke o naknadama u dijelu A. NAKNADE U POSLOVANJU BANKE S FIZIČKIM OSOBAMA (dalje: Tarifa). Uvedeni su pojmovi iz Odluke (trinaest najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje u RH), usklađeni su nazivi usluga Banke s uslugama iz predmetne Odluke te je navedeno provedeno kroz sve kategorije Tarife. Nove naknade u primjeni od 29. listopada 2018. godine.