eBankarstvo

Najava izmjene Odluke o naknadama

Obavještavamo vas da će od 20. listopada 2021. godine u primjeni biti izmijenjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo u poslovanju s fizičkim osobama kojom je ukinuta naknada za Prijevremenu otplatu kredita - djelomično ili u cijelosti te su provedene nomotehničke izmjene u dijelu točke Računa i štednih uloga.