eBankarstvo

Najava izmjene naknada

Poštovani, obavještavamo vas da će od 1. listopada 2017. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima. Nove naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su ovdje.