eBankarstvo

Najava izmjene naknada Hrvatske poštanske banke

Poštovani klijenti,

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu naknada za račune i štedne uloge fizičkih soba, platni promet te kartično poslovanje.

Nove naknade bit će u primjeni od 15. siječnja 2017. godine.