eBankarstvo

Najava izmjene naknada Hrvatske poštanske banke

Poštovani klijenti, obavještavamo Vas o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo u poslovanju s fizičkim osobama i pravnim osobama.

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s fizičkim osobama

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s pravnim osobama

Nove naknade primjenjivat će se od 05. lipnja 2017. godine.