eBankarstvo

Najava izmjene kamata na depozite pravnih osoba

Poštovani klijenti,

u skladu s kretanjem visine pasivnih kamatnih stopa na bankarskom tržištu, Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu kamatnih stopa u dijelu poslovanja s pravnim osobama. Izmjene se odnose na depozite po viđenju u kunama. Nove kamatne stope primjenjivat će se od 01. kolovoza 2016. godine, a dostupne su u ovom dokumentu.