eBankarstvo

Najava izmjene i dopune općih uvjeta

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu Općih uvjeta za depozitno poslovanje s fizičkim osobama.
Novi Opći uvjeti bit će u primjeni od 1. prosinca 2016. godine, a dostupni su ovdje.