eBankarstvo

Najava izmjena u poslovanju

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da Banka u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (NN 78/2015) od 1. siječnja 2022. godine mijenja visinu kamatne stope na prešutno prekoračenje po transakcijskim računima s 8,41% na 8,23% godišnje te na iskorišteni dio revolving kredita s 7,35% na 7,24%.
Također, zbog pada NRS-a mijenjaju se i naknade po Visa karticama na rate za plaćanje roba i usluga, Model 1 s 0,93% na 0,91%, Model 2 s 1,56% na 1,53% i Model 3 s 2,83% na 2,77%.