eBankarstvo

Najava izmjena o visini kamatnih stopa, naknadama i drugim troškovima

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da Banka u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (NN 78/2015) od 1. srpnja 2022. godine mijenja visinu kamatne stope na prešutno prekoračenje po transakcijskim računima s 8,23% na 7,95% godišnje te na iskorišteni dio revolving kredita s 7,24% na 7,07%.
Također, zbog pada NRS1 mijenjaju se i naknade po Visa karticama na rate za plaćanje roba i usluga, Model 1 s 0,91% na 0,88%, Model 2 s 1,53% na 1,48% i Model 3 s 2,77% na 2,69%.

Dokumenti: