eBankarstvo

Kreditne linije za članove Hrvatske odvjetničke komore

Članovima Hrvatske odvjetničke komore nudimo kreditne linije u potpunosti prilagođene njihovim potrebama.
Kreditne linije za članove Hrvatske odvjetničke komore

Za što se mogu koristiti krediti za članove Hrvatske odvjetničke komore?

Članovima Hrvatske odvjetničke komore koji imaju potrebu za likvidnošću ili dodatnim sredstvima za kupnju poslovne nekretnine, opremanje i modernizaciju poslovanja nudimo financiranje:
  • Svih namjena od tekuće likvidnosti do investicija

Hrvatska poštanska banka nudi niz ostalih financijskih proizvoda i usluga kojima može brzo, efikasno i fleksibilno odgovoriti na sve potrebe klijenata – članova Hrvatske odvjetničke komore.

Što omogućuju krediti za članove Hrvatske odvjetničke komore?

  • Ugovaranje kredita ovisno o namjeni – kratkoročno ili dugoročno
  • Dinamiku otplate prilagođenu potrebama
  • Instrumenti osiguranja određuju se u dogovoru s Bankom