eBankarstvo

Krediti u suradnji s HBOR-om

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Hrvatska poštanska banka sudjeluje u programima financiranja HBOR-a koji omogućavaju povoljno financiranje malog i srednjeg poduzetništva.
Krediti u suradnji s HBOR-om

Odaberite HBOR program kreditiranja prema svojim potrebama

Hrvatska poštanska banka u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak omogućuje vam povoljne uvjete kreditiranja.

Hrvatska poštanska banka jedna je od potpisnica Sporazuma o suradnji na poslovima subvencioniranja kamata iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak kojim se regulira provedba financijskih instrumenata za poslovne subjekte i subjekte javnog sektora.
 
 
Ovaj financijski instrument subvencije kamate pruža vam mogućnost prilagodbe vlastitog poslovanja „zelenim“ standardima, budući da sva ulaganja u okviru NPOO-a moraju zadovoljavati načelo nečinjenja bitne štete okolišnim ciljevima (Do No Significant Harm – DNSH).
 
Visina subvencije kamate ovisi o vrsti ulaganja koja se financira kreditom (do 75% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 p.b.), a primjenjuje se na sljedeće HBOR programe kreditiranja: Poduzetništvo mladih, žena i početnika, Investicije privatnog sektora, Investicije javnog sektora i EU PROJEKTI.

NPOO subvencija kamate namijenjena je za:
  • mikro, male, srednje i velike poduzetnike, te subjekte javnog sektora koji su registrirani u RH te zadovoljavaju sve kriterije propisane HBOR programima kreditiranja
  • ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju, ulaganja na posebna područja RH i/ili Istraživanja, razvoj i inovacije, jačanje konkurentnosti i otpornosti odnosno jačanje održivosti i kvalitete javne infrastrukture

Odaberite HBOR program kreditiranja koji najbolje odgovara vašim potrebama: