eBankarstvo

Izmjene i dopune Općih uvjeta u kreditiranju

U svrhu što jasnijeg definiranja pojedinih uvjeta kredita koje nudi građanima, Hrvatska poštanska banka pristupila je revidiranju Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama, kao i usklađenju svih uvjeta za odobravanje pojedinih kredita za građane.

U nastavku možete pronaći izmjene i dopune Općih uvjeta u kreditnom poslovanju HPB-a s fizičkim osobama i revidirane Opće uvjete pojedinih kredita banke.

Novi opći uvjeti bit će u primjeni od 13. travnja 2012. godine.