eBankarstvo

Hrvatska poštanska banka objavila Izvještaj o održivosti za 2022.

12.04.2023
Hrvatska poštanska banka objavila Izvještaj o održivosti za 2022.

Hrvatska poštanska banka objavila je Izvještaj o održivosti za 2022. godinu s konsolidiranim podacima za cijelu HPB Grupu

Prvi samostalni izvještaj u kojem su transparentno i cjelovito prikazani doprinosi i utjecaji HPB Grupe na gospodarstvo, društvo i okoliš

Zagreb, 12. travnja 2023. - Održivo i društveno odgovorno poslovanje jedna je od strateških odrednica HPB Grupe koja svoje poslovanje temelji na ciljevima Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG) te smjernicama europskog i nacionalnog regulatornog okvira.

Svjesna svoje uloge i odgovornosti u društvu, HPB Grupa usmjerena je ostvarivanju društvenog napretka i boljih uvjeta života, poticanju održivih poduzetničkih ideja, brizi o zdravom okolišu i okruženju svojih zaposlenika, razvoju zajednice i društva te transformaciji cjelokupnog poslovanja prema održivosti.

U Izvještaju o održivosti kroz tri ključna područja održivog razvoja: E – okoliš, S – društvo i G – upravljanje, prikazani su identificirani utjecaji HPB Grupe, načini na koje njima upravlja, kao i inicijative koje poduzima kako bi što uspješnije integrirala okolišne, društvene i upravljačke čimbenike u svoje poslovanje.

Procjena materijalnosti, briga o dionicima, zdravlje i sigurnost zaposlenika, humanitarno djelovanje, odgovorno korporativno upravljanje, upravljanje rizicima održivosti, poticanje energetske učinkovitosti, dio je tema predstavljenih na gotovo 100-tinjak stranica atraktivnog digitalnog formata Izvještaja dostupnog na hrvatskom i engleskom jeziku na internetskim stranicama HPB-a.

U skladu s regulatornim obvezama, u Izvještaj za 2022. godinu uključena je procjena prihvatljivosti djelatnosti portfelja Banke u skladu s Uredbom o taksonomiji, ključnim dokumentom EU za postizanje klimatskih ciljeva. Također, Banka je po prvi puta identificirala fizičke i tranzicijske rizike za gospodarske djelatnosti svog portfelja, kao pripremnu radnju testiranja otpornosti na stres i procjene utjecaja klimatskih promjena na svoje poslovanje i financijsku stabilnost.

U Izvještaju su predstavljeni ciljevi održivosti Banke do 2030. godine uključujući strateške ciljeve održivosti te okolišne ciljeve temeljene na Uredbi o taksonomiji.

„Održivi razvoj i poslovanje smatramo jednim od najvažnijih strateških ciljeva 2020-ih godina. Stoga su naši napori prvenstveno usmjereni poslovnim ciljevima kojima doprinosimo zelenoj tranziciji gospodarstva, održivom financiranju, očuvanju okoliša i stvaranju poticajnog okruženja našim zaposlenicima. U prvom Izvještaju o održivosti HPB Grupe prikazujemo naš održivi iskorak u 2022. godini i put transformacije u instituciju koja svjesno i učinkovito upravlja svojim okolišnim, društvenim i upravljačkim utjecajima s ciljem stvaranja dugoročne vrijednosti za sve svoje dionike.“ - izjavio je Marko Badurina, predsjednik Uprave HPB-a.

Izvještaj o održivosti HPB Grupe kreiran je u skladu s međunarodno priznatim okvirom za nefinancijsko izvještavanje Global Reporting Initiative (GRI) Standards.
Povratak na novosti