eBank

Hrvatska poštanska banka postala članica Hrvatske udruge banaka


Sporazumom koji su danas potpisali dr. Zoran Bohaček, direktor Hrvatske udruge banaka, i Josip Protega, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke, HPB je postala 17. članica strukovnog udruženja banaka. Ulaskom Hrvatske poštanske banke u Udrugu, HUB je ojačan za još jednu članicu, a Hrvatska poštanska banka obvezala se na promicanje zajedničkih interesa, te odgovornog bankarskog poslovanja.

Hrvatsku udrugu banaka osnovalo je u 1999. godine trinaest hrvatskih banaka kao nezavisno i profesionalno gospodarsko-interesno udruženje u cilju zaštite i promicanja interesa članica kao i čitave bankovne industrije u Hrvatskoj.

“Izuzetno mi je drago što je Hrvatska poštanska banka postala članicom Hrvatske udruge banka. Vjerujem da ćemo našom aktivnom ulogom u radu HUB-a, stručnošću i razmjenom znanja doprinijeti jačanju standarda dobre bankovne prakse kako prema klijentima, tako i prema drugim bankama, članicama Udruge“, izjavio je Josip Protega, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke.

"Ulaskom Hrvatske poštanske banke naša je Udruga ojačana za još jednu važnu članicu. Iako smo i do sada neformalno surađivali na osnivanju HROK-a i na drugim projektima bankovnog sustava, od danas je trineast najvećih hrvatskih banaka u članstvu HUB-a, a sve članice zajedno, prema nerevidiranim podacima za kraj 2005. godine, posjeduju 96 posto ukupne aktive bankovnog sustava u Hrvatskoj", izjavio je dr Zoran Bohaček, direktor HUB-a.

Stručnjaci iz HPB-a sudjelovati će na svim predstojećim sjednicama radnih tijela HUB-a, a sukladno pravilima, HPB će dobiti i automatsko mjesto u Izvršnom odboru Hrvatske udruge banaka, koji će od sada imati deset članova.
Povratak na novosti