eBank

HPB i grad Makarska potpisali sporazum o poslovnoj suradnji


Potpisivanjem Sporazuma o poslovnoj suradnji, Hrvatska poštanska banka preuzela je vođenje računa grada Makarske. Sporazumom kojeg su potpisali Josip Protega, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke i Siniša Srzić, gradonačelnik grada Makarske, HPB će preuzeti brigu o financijama grada Makarske te će članovima Gradskog poglavarstva pružati stručne savjetodavne usluge pri upravljanju gradskim proračunom.

Specifičnost ovog ugovora o poslovnoj suradnji čini niz usluga koje Hrvatska poštanska banka pruža Gradskom poglavarstvu grada Makarske. Naime, osim uobičajenih bankarskih proizvoda HPB će Gradskom poglavarstvu ponuditi savjete i usluge svojih financijskih stručnjaka pri planiranju i izradi financijske strategije, odnosno strategije upravljanja sredstvima na računu, kao i savjete za financijsko upravljanje i financiranja kapitalnih investicija. Također, stručnjaci iz HPB-a će pomoći u organizaciji poslovanja gradske riznice. U okviru poslova financiranja, HPB će Makarskoj ponuditi usluge factoringa i leasinga te uslugu cash i asset managementa. 

«U cilju što kvalitetnije suradnje s lokalnom samoupravom, Hrvatska poštanska banka je ovom  poslovnom suradnjom ponudila više od uobičajenih bankarskih proizvoda i usluga. Želja nam je da znanjem i iskustvom naših bankarskih stručnjaka pružimo poslovnu podršku Gradskom poglavarstvu grada Makarske, ali i ostalim lokalnim samoupravama, kako bi one što kvalitetnije vodile svoje financije», izjavio je Josip Protega, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke.

Vjerujemo da će ova poslovna suradnja znatno doprinijeti efikasnijem upravljanju našim financijama. Gradsko poglavarstvo grada Makarske prepoznalo je kvalitetu i bolje uvjete suradnje s nacionalnom bankom, najvećom takvom u Hrvatskog. Stoga u ime članova Gradskog poglavarstva Makarske mogu reći da mi je izuzetno drago što ćemo surađivati s Hrvatskom poštanskom bankom te što će upravo naši domaći stručnjaci biti ti koji će nas savjetovati», izjavio je Siniša Srzić, gradonačelnik Makarske.

Povratak na novosti