Kontakti

Svi kontakti na jednom mjestu.

Govorni automat

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb

Telefon: 072 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Građanstvo

 

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Sektor poslovanja sa stanovništvom
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Malo i srednje poduzetništvo
Bjelovar

Poduzetnički centar Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 1, 43 000 Bjelovar

Faks: 043 555 099

Martina Grubeša
Telefon: 043 555 093
Mobitel: 091 4804 412
E-mail: martina.grubesa@hpb.hr

Tamara Gašparić
Telefon: 043 555 093
E-mail: tamara.gasparic@hpb.hr

Vjekoslav Matković
Telefon: 043 555 098
Mobitel: 091 4804 222
E-mail: vjekoslav.matkovic@hpb.hr

Andrea Dokmanović
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 043 555 096
Mobitel: 099 2716 692
E-mail: andrea.dokmanovic@hpb.hr

Čakovec

Poduzetnički centar Čakovec
Ulica Tome Masaryka 26, 40 000 Čakovec

Faks: 040 555 019

Dijana Dominić – Kasapović
Telefon: 040 555 013
Mobitel: 091 6072 767
E-mail: dijana.dominickasapovic@hpb.hr

Šejla Felić
Direktor Poduzetničkog centra
Telefon: 042 215 333
Mobitel: 091 4800 230
E-mail: sejla.felic@hpb.hr

Dubrovnik

Poduzetnički centar Dubrovnik
Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik

Faks: 020 362 040

Julijana Mandić
Telefon: 020 362 043
Mobitel: 091 4805 409
E-mail: julijana.mandic@hpb.hr

Marija Obuljen
Telefon: 020 362 052
E-mail: marija.obuljen@hpb.hr

Ivana Antonijević
Telefon: 020 362 044
Mobitel: 091 607 2967
E-mail: ivana.antonijevic@hpb.hr

Kate Perić Šubašić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 020 362 054
Mobitel: 091 6072 877
E-mail: kate.pericsubasic@hpb.hr

Gospić

Poduzetnički centar Zadar
Trg Stjepana Radića bb, 53 000 Gospić

Faks: 053 617 108

Ankica Zeba
Telefon: 053 617 105
Mobitel: 091 6072 861
E-mail: ankica.zeba@hpb.hr

Osijek

Poduzetnički centar Osijek
Prolaz J. Benešića 2, 31000 Osijek

Faks: 031 555 278

Andrija Lozančić
Telefon: 031 555 274
Mobitel: 091 6072 951
E-mail: andrija.lozancic@hpb.hr

Gordana Zatezalo
Telefon: 031 555 272
Mobitel: 091 6072 860
E-mail: gordana.zatezalo@hpb.hr

Tatjana Vrdoljak
Telefon: 031 555 270
E-mail: tatjana.vrdoljak@hpb.hr

Slaven Ćosić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 031 555 273
Mobitel: 091 6072 612
E-mail: slaven.cosic@hpb.hr

Požega

Poduzetnički centar Požega
Cehovska 8, 34000 Požega

Matej Knežević
Telefon: 034 410 134
Mobitel: 091 6072 577
E-mail: matej.knezevic@hpb.hr

Kata Orišković
Telefon: 034 410 135
Mobitel: 091 6072 618
E-mail: kata.oriskovic@hpb.hr

Slaven Ćosić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 031 555 273
Mobitel: 091 6072 612
E-mail: slaven.cosic@hpb.hr

Pula

Poduzetnički centar Pula
Anticova 7, 52100 Pula

Faks: 052 544 929

Sanda Grabrović
Telefon: 052 544 924
Mobitel: 091 6072 779
E-mail: sanda.grabrovic@hpb.hr

Martina Lorencin
Telefon: 052 544 920
Mobitel: 0914800221
E-mail: martina.lorencin@hpb.hr

Vedrana Krpan Peršić
Telefon: 052 544 925
Mobitel: 091 6072 732
E-mail: vedrana.krpanpersic@hpb.hr

Anka Kolić
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 052 544 922
Mobitel: 098 299 484
E-mail: anka.kolic@hpb.hr

Rijeka

Poduzetnički centar Rijeka
Uljarska 4a, 51000 Rijeka

Faks: 051 356 017

Tea Manola
Telefon: 051 356 001
Mobitel: 091 6072 960
E-mail: tea.manola@hpb.hr

Matko Frančić
Telefon: 051 356 003
Mobitel: 099 8056 252
E-mail: matko.francic@hpb.hr

Sandra Rosmani
Telefon: 051 356 002
Mobitel: 091 6072 831
E-mail: sandra.rosmani@hpb.hr

Sandra Sertić
Telefon: 051 356 000
Mobitel: 091 6072 833
E-mail: sandra.sertic@hpb.hr

Josipa Petričić
Mobitel: 091 6072 749
E-mail: josipa.petricic@hpb.hr

Sesvete

Poduzetnički centar Sesvete
Trg D.Domjanića 8, 10360 Sesvete

Martina Krnjak
Telefon: 01 2019 285
Mobitel: 091 4804 608
E-mail: martina.krnjak@hpb.hr

Dragana Šimić

E-mail: dragana.simic@hpb.hr

Kristina Medarić
Direktor poduzetničkog centra
Mobitel: 091 4804 430
E-mail: kristina.medaric@hpb.hr

Split

Poduzetnički centar Split
Ulica Domovinskog rata 49, 21000 Split

Faks: 021 340 630

Ivana Ivančić Pupić
Telefon: 021 340 636
Mobitel: 091 6072 725
E-mail: ivana.ivancicpupic@hpb.hr

Sandra Dodig Putnik
Telefon: 021 340 657
Mobitel: 091 6072 628
E-mail: sandra.dodigputnik@hpb.hr

Tomislav Pušić
Telefon: 021 340 628
Mobitel: 091 6072 728
E-mail: tomislav.pusic@hpb.hr

Goran Džanko
Telefon: 021 340 635
Mobitel: 091 6072 726
E-mail: goran.dzanko@hpb.hr

Jagoda Džidić
Telefon: 021 340 650
Mobitel: 091 6072 727
E-mail: jagoda.dzidic@hpb.hr

Zdenka Solarić
Telefon: 021 340 639
Mobitel: 091 4804 408
E-mail: zdenka.solaric@hpb.hr

Anela Štrljić Erceg
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 021 340 655
Mobitel: 091 6072 011
E-mail: anela.strljicerceg@hpb.hr

Strmec Samoborski

Poduzetnički centar HOTO
Ulica dr.Franje tuđmana 4, 10437 Strmec Samoborski

Faks: 01 4804 598

Ivo Rako
Telefon: 01 488 8397
Mobitel: 091 6072 582
E-mail: ivo.rako@hpb.hr

Ana Mustić
Telefon: 01 3369 654
Mobitel: 091 4804 465
E-mail: ana.mustic@hpb.hr

Kristina Petričević
Telefon: 01 4804 909
Mobitel: 091 6072 045
E-mail: kristina.petricevic@hpb.hr

Luka Vušak
Telefon: 01 4804 508
Mobitel: 091 6072 904
E-mail: luka.vusak@hpb.hr

Kristina Medarić
Direktor poduzetničkog centra
Mobitel: 091 4804 430
E-mail: kristina.medaric@hpb.hr

Šibenik

Poduzetnički centar Šibenik
Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Faks: 022 242 239

Martin Kedžo
Telefon: 022 242 164
Mobitel: 095 314 7041
E-mail: martin.kedzo@hpb.hr

Božena Nuhić
Telefon: 022 242 105
Mobitel: 095 314 7040
E-mail: bozena.nuhic@hpb.hr

Zdenka Stojanović
Telefon: 022 242 166
Mobitel: 095 314 7039
E-mail: zdenka.stojanovic@hpb.hr

Nastja Pantić
Telefon: 022 556 017
Mobitel: 091 4800 208
E-mail: nastja.pantic@hpb.hr

Sandra Gulin
Telefon: 022 242 204
Mobitel: 095 3147 038
E-mail: sandra.gulin@hpb.hr

Silvana Ljubić
Telefon: 022 242 168
Mobitel: 091 4800 209
E-mail: silvana.ljubic@hpb.hr

Sandra Duvančić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 022 242 222
Mobitel: 099 261 9820
E-mail: sandra.duvancic@hpb.hr

Varaždin

Poduzetnički centar Varaždin
Ivana Kukuljevića 9A, 42000 Varaždin

Faks: 042 215 329

Jasminka Pomper
Telefon: 042 215 336
Mobitel: 091 6072 739
E-mail: jasminka.pomper@hpb.hr

Andrea Anđel
Mobitel: 091 5809 547
E-mail: andrea.andel@hpb.hr

Maja Marić
Telefon: 042 215 325
Mobitel: 091 4800 219
E-mail: maja.maric@hpb.hr

Jasminka Plic
Telefon: 042 215 334
Mobitel: 091 6072 705
E-mail: jasminka.plic@hpb.hr

Šejla Felić
Direktor Poduzetničkog centra
Telefon: 042 215 333
Mobitel: 091 4800 230
E-mail: sejla.felic@hpb.hr

Velika Gorica

Poduzetnički centar Velika Gorica
Trg kralja Petra Krešimira IV, 10410 Velika Gorica

Sanja Maraš
Telefon: 01 6238 610
Mobitel: 091 4804 611
E-mail: sanja.maras@hpb.hr

Ivan Ivanović

Mobitel: 091 6222 487
E-mail: ivan.ivanovic@hpb.hr

Kristina Medarić
Direktor poduzetničkog centra
Mobitel: 091 4804 430
E-mail: kristina.medaric@hpb.hr

Vinkovci

Poduzetnički centar Vinkovci
Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32 100 Vinkovci

Faks: 032 455 559

Branko Ivić
Telefon: 032 455 556
Mobitel: 091 6072 741
E-mail: branko.ivic@hpb.hr

Tomislav Jurušić
Telefon: 032 455 557
Mobitel: 091 6072 742
E-mail: tomislav.jurusic@hpb.hr

Zvonko Galić
Telefon: 032 455 558
Mobitel: 091 6072 740
E-mail: zvonko.galic@hpb.hr

Jakov Krešić
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 031 555 271
Mobitel: 091 6072 939
E-mail: jakov.kresic@hpb.hr

Zadar

Poduzetnički centar Zadar
Ulica kralja Stjepana Držislava 1, 23000 Zadar

Faks: 023 530 013

Ines Gambiroža
Telefon: 023 350 002
E-mail: ines.gambiroza@hpb.hr

Marija Benić
Telefon: 023 350 016
Mobitel: 091 6072 750
E-mail: marija.benic@hpb.hr

Ivan Perić
Telefon: 023 350 011
Mobitel: 091 6072 823
E-mail: ivan.peric@hpb.hr

Kristina Špika-Jović
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 023 350 090
Mobitel: 091 607 2755
E-mail: kristina.spikajovic@hpb.hr

Zagreb

Poduzetnički centar Jurišićeva
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Faks: 01 4804 598

Ivana Gernhard Barbir
Telefon: 01 4888 103
Mobitel: 091 6072 695
E-mail:  ivana.gernhard-barbir@hpb.hr

Zlatko Pavelić
Telefon: 01 4804 537
Mobitel: 091 6072 839
E-mail: zlatko.pavelic@hpb.hr

Ivan Travašić
Telefon: 01 4888 369
Mobitel: 091 6072 707
E-mail: ivan.travasic@hpb.hr

Petra Rogulić Cmrk
Telefon: 01 4804 901
Mobitel: 091 6072 044
E-mail: petra.roguliccmrk@hpb.hr

Domagoj Mišević
Mobitel: 091 4804 438
E-mail: domagoj.misevic@hpb.hr

Nives Erceg
Telefon: 01 480 4654
Mobitel: 091 6072 694
E-mail: nives.erceg@hpb.hr

Ivana Ledinko
Telefon: 01 4804 620
Mobitel: 091 4804 610
E-mail: ivana.ledinko@hpb.hr

Marijana Stanić
Mobitel: 091 6072 561
E-mail: marijana.stanic@hpb.hr

Ivana Klepo
Mobitel: 091 4804 428
E-mail: ivana.klepo@hpb.hr

Armin Njuhović
Telefon: 01 4805 022
Mobitel: 091 6072 050
E-mail: armin.njuhovic@hpb.hr

Tomislav Udovičić
Telefon: 01 4804 929
E-mail: tomislav.udovicic@hpb.hr

Karlo Kralj

Telefon: 01 6238 615
Mobitel: 091 4804 406
E-mail: karlo.kralj@hpb.hr

Velika poduzeća

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom

Telefaks: 01 4819 731

Mile Rajič
Telefon: 01 4804 523
E-mail: mile.rajic@hpb.hr

Ana Božić
Telefon: 01 4805 026
E-mail: ana.bozic@hpb.hr

Kristina Merčep
Telefon: 01 4888 121
E-mail: kristina.mercep@hpb.hr

Irena Senaši
Telefon: 01 4804 465
E-mail: irena.senasi@hpb.hr

Marko Horvat
Telefon: 01 4804 555
E- mail: marko.horvat@hpb.hr

Ana Validžić
Telefon: 01 4888 393
E-mail: ana.validzic@hpb.hr

EU Desk

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ana Dašić
Telefon: 01 4888 223
E- mail: ana.dasic@hpb.hr i eudesk@hpb.hr

Središnja država

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom

Telefaks: 01 4819 731

Ankica Lijović
Telefon: 01 4804 460
E-mail: ankica.lijovic@hpb.hr

Vesna Ljubetić
Telefon: 01 4804 419
E-mail: vesna.ljubetic@hpb.hr

Jedinice lokalne uprave i samouprave te povezana društva

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom

Telefaks: 01 4819 731

Luka Bandalo
Telefon: 01 4804 482
E-mail: luka.bandalo@hpb.hr

Roberta Košutić
Telefon: 01 4804 630
E-mail: roberta.kosutic@hpb.hr

Matea Modrić
Telefon: 01 4804 560
E-mail: matea.modric@hpb.hr

Pero Zečić
Telefon: 021 340 642
E-mail: pero.zecic@hpb.hr

Božana Tomić
Telefon: 021 340 637
E-mail: bozana.tomic@hpb.hr

Jelena Nevistić
Telefon: 021 340 648
E-mail: jelena.nevistic@hpb.hr

Projektno financiranje

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tihomir Fijan
Telefon: 01 4888 258
E-mail: tihomir.fijan@hpb.hr

Vladimir Bencun
Telefon: 01 4888 177
E-mail: vladimir.bencun@hpb.hr

Poslovanje s bankama

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Irena Račić
Telefon: 01 488 8110
E-mail: irena.racic@hpb.hr

Kontakt za pozive iz inozemstva

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb

Telefon: +00 385 1 489 0365
E-mail: hpb@hpb.hr

Kvaliteta usluge i zaštita potrošača/nepotrošača

 

Ured za upravljanje kvalitetom usluge
Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb

Tanja Šantek
E-mail: KvalitetaUsluge@hpb.hr

Riznica

 

Devizno tržište
Telefon: 01 4805 002
E-mail: hpb.riznica@hpb.hr

Novčano tržište
Telefon: 01 4804 496
E-mail: hpb.riznica@hpb.hr

Trgovanje vrijednosnim papirima
Telefon: 01 4804 585
E-mail: hpb.riznica@hpb.hr

Skrbništvo

 

Direkcija skrbništva
Strojarska 20, HR-10000 Zagreb
Telefon: 01 4888 323 , 4888 145
E-mail: custody_hpb@hpb.hr

Investicijsko bankarstvo

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Strojarska 20, HR-10000 Zagreb
Sektor financijskih tržišta

Žiro račun: 2390001-1300002658

Direkcija investicijskog bankarstva
Odjel brokerskih poslova

Telefon: 01 4888 222
E-mail: brokeri@hpb.hr

Brokeri
Telefon: 01 4805 005
E-mail: hrvoje.kucelj@hpb.hr

Telefon: 01 4888 143
E-mail: tomislav.kalauz@hpb.hr

Telefon: 01 4888 125
E-mail: kresimir.bakovic@hpb.hr

Odjel upravljanja imovinom (usluge upravljanja portfeljem)

Hrvoje Ribarić
Telefon: 01 4888 148
E-mail: asset@hpb.hr

Odjel investicijskog bankarstva (usluge izdavanja financijskih instrumenata)

Iva Arnaut
Telefon: 01 480 5028
E-mail: investicijsko@hpb.hr

Direkcija skrbništva

Telefon: 01 4888 323, 4888 145
Telefaks: 01 4804 527
E-mail: custody_hpb@hpb.hr

Kartično poslovanje

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija kartičnog poslovanja

Telefon: 0800 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Prijava gubitka kartice

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija podrške kartičnom poslovanju

Telefon: 01 4804 464 (dostupan od 0 do 24 sata)
E-mail: hpb@hpb.hr

Izravno bankarstvo

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija izravnog bankarstva

Telefon: 0800 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Kontakti za medije

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Ured za korporativne komunikacije

Telefon: 01 4804 920, 4805 057
E-mail: pr@hpb.hr
Telefaks: 01 4810 773

Marketing

 

Hrvatska poštanska banka, d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Ured za marketing

Telefon: 01 4804 424
E-mail: mar@hpb.hr

Uredništvo web stranice

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Ured za marketing

Telefon: 0800 472 472
E-mail: webadmin@hpb.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

E-mail: dpo@hpb.hr

Službenik za prijavu nepravilnosti

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472
E-mail: antikorupcija@hpb.hr