Kontakti

Svi kontakti na jednom mjestu.

Govorni automat

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb

Telefon: 072 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Građanstvo

 

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Sektor poslovanja sa stanovništvom
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Malo i srednje poduzetništvo
Bjelovar

Poduzetnički centar Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 1, 43 000 Bjelovar

Faks: 043 555 099

Martina Grubeša
Telefon: 043 555 093
E-mail: Martina.Grubesa@hpb.hr

Vjekoslav Matković
Telefon: 043 555 098
E-mail: Vjekoslav.Matkovic@hpb.hr

Andrea Dokmanović
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 043 555 096
E-mail: Andrea.Dokmanovic@hpb.hr

Čakovec

Poduzetnički centar Čakovec
Ulica Tome Masaryka 26, 40 000 Čakovec

Faks: 040 555 019

Dijana Dominić – Kasapović
Telefon: 040 555 013
E-mail: Dijana.DominicKasapovic@hpb.hr

Šejla Felić
Direktor Poduzetničkog centra
Telefon: 042 215 333
E-mail: sejla.felic@hpb.hr

Dubrovnik

Poduzetnički centar Dubrovnik
Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik

Faks: 020 362 040

Julijana Mandić
Telefon: 020 362 043
E-mail: Julijana.Mandic@hpb.hr

Marija Obuljen
Telefon: 020 362 052
E-mail: Marija.Obuljen@hpb.hr

Ivana Begić
Telefon: 020 362 044
E-mail: Ivana.Begic@hpb.hr

Kate Perić Šubašić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 020 362 054
E-mail: Kate.PericSubasic@hpb.hr

Gospić

Poduzetnički centar Zadar
Trg Stjepana Radića bb, 53 000 Gospić

Faks: 053 617 108

Ankica Zeba
Telefon: 053 617 105
E-mail: Ankica.Zeba@hpb.hr

Osijek

Poduzetnički centar Osijek
Prolaz J. Benešića 2, 31000 Osijek

Faks: 031 555 278

Andrija Lozančić
Telefon: 031 555 274
E-mail: Andrija.Lozancic@hpb.hr

Gordana Zatezalo
Telefon: 031 555 272
E-mail: Gordana.Zatezalo@hpb.hr

Tatjana Vrdoljak
Telefon: 031 555 270
E-mail: Tatjana.Vrdoljak@hpb.hr

Slaven Ćosić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 031 555 273
E-mail: Slaven.Cosic@hpb.hr

Požega

Poduzetnički centar Požega
Cehovska 8, 34000 Požega

Matej Knežević
Telefon: 034 410 134
E-mail: Matej.Knezevic@hpb.hr

Kata Orišković
Telefon: 034 410 135
E-mail: Kata.Oriskovic@hpb.hr

Slaven Ćosić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 031 555 273
E-mail: Slaven.Cosic@hpb.hr

Pula

Poduzetnički centar Pula
Anticova 7, 52100 Pula

Faks: 052 544 929

Sanda Grabrović
Telefon: 052 544 924
E-mail: Sanda.Grabrovic@hpb.hr

Martina Lorencin
Telefon: 052 544 920
E-mail: Martina.Lorencin@hpb.hr

Vedrana Krpan Peršić
Telefon: 052 544 925
E-mail: Vedrana.KrpanPersic@hpb.hr

Anka Kolić
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 052 544 922
E-mail: Anka.Kolic@hpb.hr

Rijeka

Poduzetnički centar Rijeka
Uljarska 4a, 51000 Rijeka

Faks: 051 356 017

Tea Manola
Telefon: 051 356 001
E-mail: Tea.Manola@hpb.hr

Matko Frančić
Telefon: 051 356 003
E-mail: matko.francic@hpb.hr

Sandra Rosmani
Telefon: 051 356 002
E-mail: Sandra.Rosmani@hpb.hr

Sandra Sertić
Telefon: 051 356 000
E-mail: Sandra.Sertic@hpb.hr

Anka Kolić
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 052 544 922
E-mail: Anka.Kolic@hpb.hr

Sesvete

Poduzetnički centar Sesvete
Trg D.Domjanića 8, 10360 Sesvete

Ivan Ivanović
Telefon: 01 2019 284
E-mail:  ivan.ivanovic@hpb.hr

Martina Krnjak
Telefon: 01 2019 285
E-mail: martina.krnjak@hpb.hr

Kristina Medarić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 091 4804 430
E-mail: kristina.medaric@hpb.hr

Split

Poduzetnički centar Split
Ulica Domovinskog rata 49, 21000 Split

Faks: 021 340 630

Ivana Ivančić Pupić
Telefon: 021 340 636
E-mail: Ivana.IvancicPupic@hpb.hr

Sandra Dodig Putnik
Telefon: 021 340 657
E-mail: Sandra.DodigPutnik@hpb.hr

Tomislav Pušić
Telefon: 021 340 628
E-mail: Tomislav.Pusic@hpb.hr

Goran Džanko
Telefon: 021 340 635
E-mail: Goran.Dzanko@hpb.hr

Jagoda Džidić
Telefon: 021 340 650
E-mail: Jagoda.Dzidic@hpb.hr

Zdenka Solarić
Telefon: 021 340 639
E-mail: Zdenka.Solaric@hpb.hr

Inga Martić
Telefon: 021 340 641
E-mail: Inga.Martic@hpb.hr

Petra Žuljević
Telefon: 021 340 646
E-mail: Petra.Zuljevic@hpb

Anela Štrljić Erceg
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 021 340 655
E-mail: anela.strljicerceg@hpb.hr

Strmec Samoborski

Poduzetnički centar HOTO
Ulica dr.Franje tuđmana 4, 10437 Strmec Samoborski

Faks: 01 4804 598

Ivo Rako
Telefon: 01 488 8397
E-mail: ivo.rako@hpb.hr

Ana Mustić
Telefon: 01 3369 654
E-mail: ana.mustic@hpb.hr

Kristina Petričević
Telefon: 01 4804 909
E-mail: kristina.petricevic@hpb.hr

Luka Vušak
Telefon: 01 4804 508
E-mail: luka.vusak@hpb.hr

Kristina Medarić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 091 4804 430
E-mail: kristina.medaric@hpb.hr

Šibenik

Poduzetnički centar Šibenik
Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Faks: 022 242 239

Martin Kedžo
Telefon: 022 242 164
E-mail: Martin.Kedzo@hpb.hr

Božena Nuhić
Telefon: 022 242 105
E-mail: Bozena.Nuhic@hpb.hr

Zdenka Stojanović
Telefon: 022 242 166
E-mail: Zdenka.Stojanovic@hpb.hr

Nastja Pantić
Telefon: 022 556 017
E-mail: Nastja.Pantic@hpb.hr

Sandra Gulin
Telefon: 022 242 204
E-mail: Sandra.Gulin@hpb.hr

Silvana Ljubić
Telefon: 022 242 168
E-mail: Silvana.Ljubic@hpb.hr

Sandra Duvančić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 022 242 222
E-mail: Sandra.Duvancic@hpb.hr

Varaždin

Poduzetnički centar Varaždin
Ivana Kukuljevića 9A, 42000 Varaždin

Faks: 042 215 329

Jasminka Pomper
Telefon: 042 215 336
E-mail: Jasminka.Pomper@hpb.hr

Maja Marić
Telefon: 042 215 325
E-mail: Maja.Maric@hpb.hr

Jasminka Plic
Telefon: 042 215 334
E-mail: Jasminka.Plic@hpb.hr

Šejla Felić
Direktor Poduzetničkog centra
Telefon: 042 215 333
E-mail: sejla.felic@hpb.hr

Velika Gorica

Poduzetnički centar Velika Gorica
Trg kralja Petra Krešimira IV, 10410 Velika Gorica

Iva Hrkač
Telefon: 01 6238 609
E-mail: iva.hrkac@hpb.hr

Sanja Maraš
Telefon: 01 6238 610
E-mail: sanja.maras@hpb.hr

Kristina Medarić
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 091 4804 430
E-mail: kristina.medaric@hpb.hr

Vinkovci

Poduzetnički centar Vinkovci
Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32 100 Vinkovci

Faks: 032 455 559

Branko Ivić
Telefon: 032 455 556
E-mail: Branko.Ivic@hpb.hr

Tomislav Jurušić
Telefon: 032 455 557
E-mail: Tomislav.Jurusic@hpb.hr

Zvonko Galić
Telefon: 032 455 558
E-mail: Zvonko.Galic@hpb.hr

Jakov Krešić
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 031 555 271
E-mail: Jakov.Kresic@hpb.hr

Zadar

Poduzetnički centar Zadar
Ulica kralja Stjepana Držislava 1, 23000 Zadar

Faks: 023 530 013

Ines Gambiroža
Telefon: 023 350 002
E-mail: Ines.Gambiroza@hpb.hr

Marija Benić
Telefon: 023 350 016
E-mail: Marija.Benic@hpb.hr

Ivan Perić
Telefon: 023 350 011
E-mail: Ivan.Peric@hpb.hr

Kristina Špika-Jović
Direktor Regionalnog centra za gospodarstvo
Telefon: 023 350 090
E-mail: Kristina.SpikaJovic@hpb.hr

Zagreb

Poduzetnički centar Jurišićeva
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Faks: 01 4804 598

Ivana Gernhard Barbir
Telefon: 01 4888 103
E-mail:  ivana.gernhard-barbir@hpb.hr

Zlatko Pavelić
Telefon: 01 4804 537
E-mail: zlatko.pavelic@hpb.hr

Sara Šantek
Telefon: 01 4804 529
E-mail: sara.santek@hpb.hr

Ivan Travašić
Telefon: 01 4888 369
E-mail: ivan.travasic@hpb.hr

Petra Rogulić Cmrk
Telefon: 01 4804 901
E-mail: petra.roguliccmrk@hpb.hr

Domagoj Mišević
Telefon: 091 4804 438
E-mail: Domagoj.Misevic@hpb.hr

Nives Erceg
Telefon: 01 480 4654
E-mail: nives.erceg@hpb.hr

Ivana Ledinko
Telefon: 01 4804 620
E-mail: ivana.ledinko@hpb.hr

Marijana Stanić
Telefon: 01 4804 508
E-mail: marijana.stanic@hpb.hr

Ivana Klepo
Telefon: 091 4804 428
E-mail: ivana.klepo@hpb.hr

Armin Njuhović
Telefon: 01 4805 022
E-mail: armin.njuhovic@hpb.hr

Tena Hodak
Telefon: 01 4804 929
E-mail: tena.hodak@hpb.hr 

Karlo Kralj
Direktor poduzetničkog centra
Telefon: 01 6238 615
E-mail: karlo.kralj@hpb.hr

Velika poduzeća

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom

Telefaks: 01 4819 731

Mile Rajič
Telefon: 01 4804 523
E-mail: mile.rajic@hpb.hr

Ana Božić
Telefon: 01 4805 026
E-mail: ana.bozic@hpb.hr

Kristina Merčep
Telefon: 01 4888 121
E-mail: kristina.mercep@hpb.hr

Irena Senaši
Telefon: 01 4804 465
E-mail: irena.senasi@hpb.hr

Marko Horvat
Telefon: 01 4804 555
E- mail: marko.horvat@hpb.hr

Ana Validžić
Telefon: 01 4888 393
E-mail: ana.validzic@hpb.hr

EU Desk

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ana Dašić
Telefon: 01 4888 223
E- mail: ana.dasic@hpb.hr i eudesk@hpb.hr

Središnja država

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom

Telefaks: 01 4819 731

Ankica Lijović
Telefon: 01 4804 460
E-mail: ankica.lijovic@hpb.hr

Vesna Ljubetić
Telefon: 01 4804 419
E-mail: vesna.ljubetic@hpb.hr

Jedinice lokalne uprave i samouprave te povezana društva

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom

Telefaks: 01 4819 731

Luka Bandalo
Telefon: 01 4804 482
E-mail: luka.bandalo@hpb.hr

Roberta Košutić
Telefon: 01 4804 630
E-mail: roberta.kosutic@hpb.hr

Matea Modrić
Telefon: 01 4804 560
E-mail: matea.modric@hpb.hr

Pero Zečić
Telefon: 021 340 642
E-mail: pero.zecic@hpb.hr

Božana Tomić
Telefon: 021 340 637
E-mail: bozana.tomic@hpb.hr

Jelena Nevistić
Telefon: 021 340 648
E-mail: jelena.nevistic@hpb.hr

Projektno financiranje

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tihomir Fijan
Telefon: 01 4888 258
E-mail: tihomir.fijan@hpb.hr

Vladimir Bencun
Telefon: 01 4888 177
E-mail: vladimir.bencun@hpb.hr

Poslovanje s bankama

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Irena Račić
Telefon: 01 488 8110
E-mail: irena.racic@hpb.hr

Kontakt za pozive iz inozemstva

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb

Telefon: +00 385 1 489 0365
E-mail: hpb@hpb.hr

Kvaliteta usluge i zaštita potrošača/nepotrošača

 

Ured za upravljanje kvalitetom usluge
Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb

Tanja Šantek
E-mail: KvalitetaUsluge@hpb.hr

Riznica

 

Devizno tržište
Telefon: 01 4805 002
E-mail: hpb.riznica@hpb.hr

Novčano tržište
Telefon: 01 4804 496
E-mail: hpb.riznica@hpb.hr

Trgovanje vrijednosnim papirima
Telefon: 01 4804 585
E-mail: hpb.riznica@hpb.hr

Skrbništvo

 

Direkcija skrbništva
Strojarska 20, HR-10000 Zagreb
Telefon: 01 4888 323 , 4888 145
E-mail: custody_hpb@hpb.hr

Investicijsko bankarstvo

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Strojarska 20, HR-10000 Zagreb
Sektor financijskih tržišta

Žiro račun: 2390001-1300002658

Direkcija investicijskog bankarstva
Odjel brokerskih poslova

Telefon: 01 4888 222
E-mail: brokeri@hpb.hr

Brokeri
Telefon: 01 4805 005
E-mail: hrvoje.kucelj@hpb.hr

Telefon: 01 4888 143
E-mail: tomislav.kalauz@hpb.hr

Telefon: 01 4888 125
E-mail: kresimir.bakovic@hpb.hr

Odjel upravljanja imovinom (usluge upravljanja portfeljem)

Hrvoje Ribarić
Telefon: 01 4888 148
E-mail: asset@hpb.hr

Odjel investicijskog bankarstva (usluge izdavanja financijskih instrumenata)

Iva Arnaut
Telefon: 01 480 5028
E-mail: investicijsko@hpb.hr

Direkcija skrbništva

Telefon: 01 4888 323, 4888 145
Telefaks: 01 4804 527
E-mail: custody_hpb@hpb.hr

Kartično poslovanje

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija kartičnog poslovanja

Telefon: 0800 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Prijava gubitka kartice

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija podrške kartičnom poslovanju

Telefon: 01 4804 464 (dostupan od 0 do 24 sata)
E-mail: hpb@hpb.hr

Izravno bankarstvo

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija izravnog bankarstva

Telefon: 0800 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Kontakti za medije

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Ured za korporativne komunikacije

Telefon: 01 4804 920, 4805 057
E-mail: pr@hpb.hr
Telefaks: 01 4810 773

Marketing

 

Hrvatska poštanska banka, d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Ured za marketing

Telefon: 01 4804 424
E-mail: mar@hpb.hr

Uredništvo web stranice

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Ured za marketing

Telefon: 0800 472 472
E-mail: webadmin@hpb.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

E-mail: dpo@hpb.hr

Službenik za prijavu nepravilnosti

 

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472
E-mail: antikorupcija@hpb.hr