Kontakti - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kontakti

Građanstvo

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Sektor poslovanja sa stanovništvom
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb

Telefon:   0800 472 472
E-mail:    hpb@hpb.hr

Informacije o računima

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb    

Telefon:    072 472 472    
E-mail:    hpb@hpb.hr


Mali poduzetnici

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Regionalni centar za gospodarstvo Zagreb Zapad
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Faks: 01 4819 731

Milica Vesić
Tel: 01 480 5022
E-mail: milica.vesic@hpb.hr

Ivona Vojak
Telefon: 01 4888 353
Email: ivona.vojak@hpb.hr

Luka Bandalo 
Tel: 01 4804 482
E-mail: luka.bandalo@hpb.hr

Gabrijela Alar
Tel: 01 480 5033
E-mail: gabrijela.alar@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Zagreb Istok
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Faks: 01 4819 731

Mevlida Turčić
Tel: 01 4888 369
E-mail: mevlida.turcic@hpb.hr

Kristina Grbavac
Tel: 01 480 4627
E-mail:  kristina.grbavac@hpb.hr

Ivana Gernhard Barbir
Tel: 01 4888 103
E-mail:  ivana.gernhard-barbir@hpb.hr

Ivo Rako
Tel: 01 4888 397
E-mail: ivo.rako@hpb.hr

Nives Erceg
Tel: 01 4804 654
E-mail: nives.erceg@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Pula
Anticova 9 (p.p. 37), 52100 Pula

Faks: 052 544 929

Nenad Vojnić
Tel: 052 544 925
E-mail: nenad.vojnic@hpb.hr

Sanda Grabrović
Tel: 052 544 924
E-mail: sanda.grabrovic@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Zadar
Stjepana Držislava 1, 23000 Zadar

Faks: 023 530 013

Marija Benić
Tel: 023 350 016
E-mail: marija.benic@hpb.hr

Perić Ivan
Tel: 023 350 011
E-mail: ivan.peric@hpb.hr

Trg Stjepana Radića bb, 53 000 Gospić

Faks: 053 617 108

Ankica Zeba
Tel: 053 617 105
E-mail: ankica.zeba@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Rijeka
Uljarska 4a, 51000 Rijeka

Faks: 051 356 017

Tea Manola
Tel: 051 356 001
E-mail: tea.manola@hpb.hr

Mirjana Červar
Tel: 051 356 003
E-mail: mirjana.cervar@hpb.hr

Sandra Rosmani
Tel: 051 356 002 
E-mail: sandra.rosmani@hpb.hr

Sandra Sertić
Tel: 051 356 000
E-mail: sandra.sertic@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Varaždin
Ivana Kukuljevića 9A, 42000 Varaždin

Faks: 042 215 329

Darko Hacek
Tel: 042 215 334
E-mail: darko.hacek@hpb.hr

Jasminka Pomper
Tel: 042 215 336
E-mail: jasminka.pomper@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Čakovec
Ulica Tome Masaryka 28, 40 000 Čakovec

Faks: 040 555 019

Dijana Dominić - Kasapović
Tel: 040 555 013
E-mail: dijana.dominickasapovic@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Bjelovar
Vladimira Nazora 1, 43 000 Bjelovar

Goran Sabolić
Tel: 043 555 093
E-mail: goran.sabolic@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Dubrovnik
Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik

Faks: 020 362 040

Tomislav Sabljić
Tel: 020 362 044
E-mail: tomislav.sabljic@hpb.hr

Julijana Mandić
Tel: 020 362 043
E-mail: julijana.mandic@hpb.hr  

Regionalni centar za gospodarstvo Split
Bihaćka 2, 21000 Split

Faks: 021 340 630

Goran Marasović
Tel: 021 340 639
E-mail: goran.marasovic@hpb.hr

Ivana Ivančić Pupić
Tel: 021 340 636
E-mail:ivana.ivancicpupic@hpb.hr

Sandra Dodig Putnik
Tel: 021 340 657
E-mail: sandra.dodigputnik@hpb.hr

Tomislav Pušić
Tel: 021 340 628
E-mail:  tomislav.pusic@hpb.hr   

Goran Džanko
Tel: 021 340 635
E-mail: goran.dzanko@hpb.hr

Pero Zečić
Tel: 021 340 642
E-mail: pero.zecic@hpb.hr  

Regionalni centar za gospodarstvo Osijek 
Prolaz J. Benešića 2, 31000 Osijek

Faks: 031 555 278

Andrija Lozančić
Tel: 031 555 274
E-mail: andrija.lozancic@hpb.hr

Slaven Ćosić
Tel: 031 555 273
E-mail: slaven.cosic@hpb.hr

Gordana Zatezalo
Tel: 031 555 272
E-mail: gordana.zatezalo@hpb.hr

Regionalni centar za gospodarstvo Osijek
Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32 100 Vinkovici

Faks: 032 455 559

Branko Ivić
Tel: 032 455 556
E-mail: branko.ivic@hpb.hr

Tomislav Jurušić
Tel: 032 455 557
E-mail: tomislav.jurusic@hpb.hr

Zvonko Galić
Tel: 032 455 558
E-mail: zvonko.galic@hpb.hr  

Velike tvrtke

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom

Faks: 01 4819 731

Monika Roguljić
Tel: 01 4804 414
E-mail: monika.roguljic@hpb.hr

Tomislav Lucić
Tel: 01 4804 932
E-mail: tomislav.lucic@hpb.hr

Ana Validžić
Tel: 01 4888 393
E-mail: ana.validzic@hpb.hr

Ankica Lijović
Tel: 01 4804 460
E-mail: ankica.lijovic@hpb.hr

Irena Senaši
Tel: 01 4804 465
E-mail: irena.senasi@hpb.hr

Kristina Merčep
Tel: 01 4888 121
E-mail: kristina.mercep@hpb.hr

Vesna Ljubetić
Tel: 01 4804 419
E-mail: vesna.ljubetic@hpb.hr

Roberta Košutić
Tel: 01 4804 630
E-mail: roberta.kosutic@hpb.hr

Kvaliteta usluge i zaštita potrošača

Tanja Šantek, direktor
Ured za upravljanje kvalitetom usluge
Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 4804 678
Faks: 01/4707 987
E-mail: KvalitetaUsluge@hpb.hr

Direkcija trgovanja i likvidnosti

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija trgovanja i likvidnosti

Devizno tržište

r Ljiljana Barić
Tel: 01 4888 117
Faks: 01 4920 538
E-mail: ljiljana.baric@hpb.hr
Ivan Gabela
Tel: 01 4888 271
Faks: 01 4920 538
E-mail: ivan.gabela@hpb.hr
 

Novčano tržište

Hrvoje Kralj
Tel: 01 4888 180
Faks: 01 4920 538
E-mail: hrvoje.kralj@hpb.hr
Iva Šogorić
Tel: 01 4805 016
Faks: 01 4920 538
E-mail: iva.sogoric@hpb.hr

Goran Vujaklija
Tel: 01 4805 040
Faks: 01 4920 538
E-mail: goran.vujaklija@hpb.hr 

 

Trgovanje vrijednosnim papirima

Damir Cindrić
Tel: 01 4804 585
Faks: 01 4920 538
E-mail: damir.cindric@hpb.hr

Investicijsko bankarstvo

Hrvatska poštanska banka d.d.
Strojarska 20, HR-10000 Zagreb, Sektor financijskih tržišta

Žiro račun: 2390001-1300002658

Direkcija investicijskog bankarstva

Odjel brokerskih poslova

Tržišta - Zagreb i regija

Tel: 01 4888 222
E-mail: brokeri@hpb.hr

Odjel upravljanja imovinom (usluge upravljanja portfeljem)

Hrvoje Ribarić
Tel: 01 4888 148
E-mail: hrvoje.ribaric@hpb.hr

Odjel investicijskog bankarstva (usluge izdavanja financijskih instrumenata)

Iva Arnaut
Tel: 01 480 5028
E-mail: iva.arnaut@hpb.hr

Direkcija skrbništva

01 4888 220, 4888 323
Faks: 01 4804 527
E-mail: custody_hpb@hpb.hr

Kartično poslovanje

Adresa:

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Direkcija kartičnog poslovanja

Telefon:0800 472 472
E-mail:hpb@hpb.hr

Prijava gubitka kartice

Adresa:
Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Direkcija podrške kartičnom poslovanju
Telefon:01 4804 464
*dostupan od 0 do 24 sata

E-mail:hpb@hpb.hr

Internetsko bankarstvo

Adresa:
Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Direkcija izravnog bankarstva
Telefon: 0800 472 472
E-mail: hpb@hpb.hr

Kontakti za medije

Adresa:
Ured za korporativne komunikacije
Jurišićeva 4,
10000 Zagreb

Telefon:01 4804 920, 4805 057
E-mail:pr@hpb.hr
Telefaks:01 4810 773  

Marketing

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Ured za marketing
Jurišićeva 4
HR-10000 Zagreb

Telefon: 01 4804 424
E-mail: renata.francetic@hpb.hr

Uredništvo web stranice

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4,
HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472
E-mail: webadmin@hpb.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Dunja Dukarić

Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4,
10 000 zagreb

E-mail: compliance@hpb.hr
Fax: 01 4888 292

Službenik za prijavu nepravilnosti

Adresa:
Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4,
HR-10000 Zagreb

Telefon:0800 472 472
E-mail:antikorupcija@hpb.hr