eBankarstvo

Obavijesti

Izmjena Uvjeta za dječji transakcijski račun Kockica

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjena u poslovanju

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Izmjene u Odluci o naknadama i drugim troškovima HPB-a u poslovanju s fizičkim osobama

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja HPB-a s financijskim instrumentima

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama HPB-a za usluge platnog prometa za poslovne subjekte

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s fizičkim osobama

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta za izravno bankarstvo za poslovne subjekte

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih Uvjeta u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta za korištenje usluga izravnog bankarstva za fizičke osobe

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti