eBankarstvo

Obavijesti

Najava izmjene i dopune Odluke o naknadama u kartičnom poslovanju

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta za transakcijske račune i obavljanje platnih usluga za poslovne subjekte

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje HPB kartica za poslovne subjekte

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje HPB kartica za fizičke osobe

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja Banke za korištenje usluga izravnog bankarstva za fizičke osobe

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjena Općih uvjeta i Metodologije za poslovne subjekte

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Gradanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti