eBankarstvo

Obavijesti

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjena i dopuna Odluke o naknadama i drugim troškovima

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjena i dopuna Odluke o naknadama i drugim troškovima

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s fizičkim osobama

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Izmjena Odluke o visini kamatni stopa u dijelu poslovanja s poslovnim subjektima

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjena pasivnih kamatnih stopa za depozite

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta za VISA karticu na rate

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjena i dopuna Odluke o naknadama i drugim troškovima

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti