eBankarstvo

Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja Banke za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje HPB kartica za poslovne subjekte

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje HPB kartica za fizičke osobe

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Općih uvjeta poslovanja Banke za korištenje usluga izravnog bankarstva za fizičke osobe

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjena Općih uvjeta i Metodologije za poslovne subjekte

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za kartično poslovanje

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima

Građanstvo / Uvjeti poslovanja, naknade i kamatne stope / Obavijesti