Nenamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom

Za što mogu koristiti nenamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom?

Nenamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom u brojkama

Imam li neke pogodnosti u HPB-u?

 1. Mogućnost ugovaranja nenamjenskog kredita u poslovnicama Banke, uredima Pošte ili online.
 2. Povoljniji uvjeti za kredite ako otvorite račun s primanjima i ugovorite HPB Kombinaciju.
 3. Mogućnost ugovaranja kredita bez naknade za obradu uz online kreditni zahtjev.
 4. Odabir kredita u kunama ili uz valutnu klauzuluZaštitna mjera kojom se eliminira rizik promjene dogovorenog iznosa kredita zbog promjene valute..
 5. Mogućnost ugovaranja nenamjenskog kredita bez jamaca.

Što trebam od papira?

Za vaše lakše snalaženje, podijelili smo popis obavezne dokumentacije na dvije grupe.

Za zaposlene

 

Podnositelj zahtjeva kroz digitalne kanale Banke može priložiti dokumentaciju sukladno važećem popisu potrebne dokumentacije za predaju zahtjeva u poslovnicama Banke i Pošte.
Za umirovljenike

 

Podnositelj zahtjeva kroz digitalne kanale Banke može priložiti dokumentaciju sukladno važećem popisu potrebne dokumentacije za predaju zahtjeva u poslovnicama Banke i Pošte.
Zaposlenik u dioničkim društvima ili državnoj službi
Zaposlenik u d.o.o. u privatnom vlasništvu s više od 35 zaposlenih
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Original IP ili JOPPD ovjeren od poslodavca
 • – Platna lista ili potvrđena preslika
 • – Obrazac BON 2 ili SOL 2 za transakcijski račun preko kojeg se obavlja većina transakcija (original ili potvrđena preslika) ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit. BON 2 nisu u potrebi dostavljati zaposlenici d.o.o koji su u vlasništvu države, lokalne uprave ili samouprave
Zaposlenik u d.o.o. u privatnom vlasništvu s manje od 35 zaposlenih
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Original IP ili JOPPD ovjeren od poslodavca
 • – Platna lista ili ovjerena preslika
 • – Obrazac BON 2 ili SOL 2 za transakcijski račun preko kojeg se obavlja većina transakcija (original ili potvrđena preslika) ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit..
 • – Potvrda Regosa za posljednjih 6 mjeseci. Klijent nije u obvezi dostavljanja potvrde Regosa ukoliko je na tekući račun u Banci primio 6 ili više plaća.
Zaposlenik u j.d.o.o.
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Original IP ili JOPPD ovjeren od poslodavca
 • – Platna lista ili ovjerena preslika
 • – Obrazac BON 2 ili SOL 2 za transakcijski račun preko kojeg se obavlja većina transakcija (original ili potvrđena preslika) ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit.
 • – Potvrda Regosa za posljednjih 6 mjeseci
 • – Potvrda HZMO o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Umirovljenik RH
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Zadnji odrezak od mirovine (original)
 • – Potvrda o visini mirovine iz HZMO-a ili Original rješenja o mirovini na uvid (ukoliko se ista ne isplaćuju putem računa otvorenog u Banci)
Korisnik inozemne mirovine
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Preslika rješenja o mirovini (original na uvid)
 • – Potvrda druge banke o priljevu mirovine na račun za razdoblje od minimalno 3 mjeseca ili promet po računu ukoliko ne prima mirovinu putem računa otvorenog u Banci
 • – Obvezna isplata mirovine putem računa otvorenog u Banci
Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Rješenje o razrezu poreza na dohodak za prethodnu godinu ili uvjerenje o visini dohotka ili dobiti koje izdaje nadležna Porezna uprava
 • – Potvrda koju izdaje Porezna uprava kojom se dokazuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja koja uključuju poreze i doprinose
 • – Obrazac BON 2 ili SOL 2 za transakcijski račun preko kojeg se obavlja većina transakcija (original ili potvrđena preslika) ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit.
Zaposlenik u obrtu ili kod osobe koja obavlja samostalnu djelatnost
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Original IP ili JOPPD ovjeren od poslodavca
 • – Platna lista ili ovjerena preslika
 • – Obrazac BON 2 ili SOL 2 za transakcijski račun preko kojeg se obavlja većina transakcija (original ili potvrđena preslika) ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit. Potvrda Regosa za posljednjih 6 mjeseci. Klijent nije u obvezi dostavljanja potvrde Regosa ukoliko je na tekući račun u Banci primio 6 ili više plaća.
Zaposlenik u udrugama, savezima, neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, sindikatima ili zadrugama
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Original IP ili JOPPD ovjeren od poslodavca
 • – Platna lista ili ovjerena preslika
 • – Obrazac BON 2 ili SOL 2 za transakcijski račun preko kojeg se obavlja većina transakcija (original ili potvrđena preslika) ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit.
 • – Potvrda Regosa za posljednjih 6 mjeseci. Klijent nije u obvezi dostavljanja potvrde Regosa i potvrde HZMO ukoliko je na tekući račun u Banci primio 6 ili više plaća.
 • – Potvrda HZMO o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Pomorci na stranom brodu
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Kopija (original na uvid) pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda
 • – Ugovor o radu koji je produživan najmanje jednom u zadnjih godinu dana (godišnje na brodu treba provesti minimalno 6 mjeseci)
 • – Platne liste
 • – Potvrda druge banke o priljevu na račun za razdoblje od minimalno 12 mjeseci ili promet po računu (ako se radi o pomorcu koji ne prima devizne doznake na račun u Banci)
Osoba zaposlena u inozemstvu (prebivalište van RH i rade izvan RH)

Osobe zaposlene u inozemstvu mogu biti korisnici kredita samo uz sudužnika pune kreditne sposobnosti.

Osobe zaposlene u domaćim/stranim tvrtkama koje posluju u inozemstvu (ili detaširani radnici)
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Obračun plaće se radi u RH pa je moguće provesti eventualnu zapljenu primanja (potrebno je dostaviti propisanu dokumentaciju sukladno kategoriji poslodavca)
 • – Obračun plaće se ne radi u RH – tretiraju se kao osobe zaposlene u inozemstvu
Osoba zaposlena u ambasadi, konzulatu ili predstavništvu stranog poduzeća
 • – Zahtjev za kredit ovjeren od poslodavca
 • – Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice – za strane državljane
 • Izjava/suglasnost za postavljanje upita u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)
 • – Posljednje tri platne liste ili potvrđene preslike
 • – Potvrda poslodavca da će na zahtjev Banke vršiti zapljenu plaće (u protivnom, ovakvog sudionika svakako treba tretirati kao osobu zaposlenu u inozemstvu)
 • – Dozvola za rad u RH ili registracija (samo za predstavništva)
 • – Potvrda PU da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja u slučaju ako je na platnoj listi iskazana samo bruto plaća

Kreditni kalkulator

Želim u iznosu od kuna, s kamatnom stopom od % i rokom otplate od mjeseci.
  Vaš mjesečni anuitet
  - kn

  Nenamjenske kredite od sada možete zatražiti i online.
  Za namjenske i stambene kredite ugovorite sastanak.

  Informacija je isključivo informativna i ničim ne obvezuje Banku.
  Kamatna stopa obračunava se na godišnjoj razini.
  Visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu korisnika kredita s Bankom.
  Anuitet je iznos kojeg korisnik plaća mjesečno, a sadrži dio glavnice i kamate.

  Pomoć pri odabiru kredita

  Kreditno poslovanje
  Mogu li u HPB-u podići kredit na temelju udjela u investicijskim fondovima i po kojim uvjetima?

  HPB trenutno nema u ponudi kredite na temelju udjela u investicijskim fondovima, ali isti mogu biti jedan od instrumenata osiguranja kod odobravanja nenamjenskih, namjenskih  kredita i stambenih kredita.  

  Nudi li HPB lombardne kredite na osnovu udjela u investicijskim fondovima? Ako ne, imate li taj proizvod u planu?

  HPB trenutno nema u ponudi kredite na temelju udjela u investicijskim fondovima, ali isti mogu biti jedan od instrumenata osiguranja kod odobravanja nenamjenskih, namjenskih i stambenih kredita.  

  Kako mogu saznati jesam li kreditno sposoban?

  Načini utvrđivanja kreditne sposobnosti propisani su internim aktima Banke. Osnovni uvjet za kredit su stalna ili redovita mjesečna primanja te neopterećeni dio plaće iz kojeg ćete vraćati kredit. Kreditnu sposobnost na konkretnom primjeru najbolje može izračunati djelatnik Banke u poslovnici, a sastanak s njime možete ugovoriti online.

  Je li povoljnije koristiti nenamjenski kredit ili dopušteno prekoračenje?

  Pogodnosti nenamjenskog kredita su:

  • niža kamatna stopa nego kamatna stopa koja se obračunava na dopušteno prekoračenje
  • duži rok otplate
  • otplaćuje se u mjesečnim anuitetima te se osim obračunate kamate otplaćuje i dio glavnice

  Pogodnosti dopuštenog prekoračenja u odnosu na nenamjenski kredit:

  • brza realizacija
  • nisu potrebni jamci/sudužnici
  • sami određujete tempo korištenja i povrata sredstava
  Zbog neplaćanja kredita bio sam na tzv. „crnoj listi”. Koliko dugo tamo ostaje moje ime?

  Nakon podmirenja dugova, informacije o neurednom klijentu ostaju vidljive u Sustavu za razmjenu informacija sljedeće tri godine. Po isteku navedenog perioda svi podaci o neurednom klijentu se automatski, u potpunosti, brišu s liste.

  Ponuda nenamjenskih kredita

  Nenamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom

  Godišnja kamatna stopa već od 5,86% za kredite u eurima ili od 6,50% za kredite u kunama.

  Nenamjenski kredit s kombinacijom kamatnih stopa

  Godišnja kamatna stopa već od 5,37% za kredite u eurima ili od 6,27% za kredite u kunama.

  Nenamjenski kredit za umirovljenike

  Godišnja kamatna stopa već od 5,76% za kredite u eurima ili od 6,32% za kredite u kunama.

  Nenamjenski hipotekarni kredit

  Godišnja kamatna stopa već od 5,64% za kredite u eurima ili od 6,74% za kredite u kunama.

  Lombardni kredit

  Uz mogućnost fiksne i promjenjive kamatne stope.

  Korisnike nenamjenskog kredita s promjenjivom kamatnom stopom zanima i sljedeće: