Nenamjenski hipotekarni kredit - HPB - Hrvatska poštanska banka

Nenamjenski hipotekarni kredit

Vrsta kredita

Nenamjenski hipotekarni kredit

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
  • od 220.000 do 1.000.000 KN
  • od 30.000 do 150.000 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita

Rok otplate kredita

od 36 do 240 mjeseci

Godišnja kamatna stopa*

 

KLIJENT*

EUR

od 5,64% do 6,64%

vezana uz 6M NRS1 za EUR**

KN

od 6,74% do 7,74%

vezana uz 6M NRS1 za HRK***

OSTALI

EUR

od 6,54% do 7,14%

vezana uz 6M NRS1 za EUR**

KN

od 7,64% do 8,24%

vezana uz 6M NRS1 za HRK***

visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu Korisnika kredita i Banke te o unaprijed određenim objektivnim parametrima s kojima će Banka Korisnika kredita upoznati prije sklapanja Ugovora o kreditu
Naknada
  • bez naknade

Način korištenje kredita Iznos kredita umanjen za naknadu, isplaćuje se na račun korisnika kredita.
Otplata Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita.

*Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

**visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%.

***visina 6-mjesečnog NRS1 za HRK od 01.07.2017. iznosi 0,90%.

 Dodatne informacije o stambenim kreditima

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu

Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: