eBank

Svjetski dan prava potrošača: HPB brine o vašim pravima


Traženjem optimalnih rješenja i pružanjem brzih odgovora na vaše upite kontinuirano unaprjeđujemo kvalitetu usluge, a točnim informiranjem i financijskom edukacijom doprinosimo odgovornom donošenju financijskih odluka. Razvojem poslovanja nastojimo osigurati dostupnost i uključenost svih zainteresiranih dionika, dizajniramo proizvode i usluge koji će zadovoljiti stvarne potrebe klijenata te kontinuirano mjerimo kvalitetu naše usluge, vaše zadovoljstvo i lojalnost. HPB brine o vašim pravima i iskustvu kako bismo nudili uslugu kakvu zaslužujete i očekujete,  a naš Ured za upravljanje kvalitetom usluge na raspolaganju je za sve vaše upite koje rješavamo u najkraćem mogućem roku. O vašim pravima informirajte se ovdje
Povratak na novosti