eBank

Stambeni krediti u kunama bez valutne klauzule


Hrvatska poštanska banka odlučila je građanima ponuditi novi proizvod - stambeni kredit u kunama, bez vezanosti uz valutnu klauzulu. Ovu odluku banka temelji na kontinuiranom poboljšanju poslovnih rezultata i financijskih pokazatelja, povoljnoj valutnoj i ročnoj strukturi izvora sredstava, kao i dobroj likvidnosnoj situaciji.

HPB svojim je klijentima do sada nudila stambene kredite s valutnom klauzulom u eurima, dok krediti s valutnom klauzulom u švicarskim francima nisu nikada bili dio ponude ove banke. Hrvatska poštanska banka je među prvima snizila kamatnu stopu na stambene kredite početkom godine ispod pet posto za pojedine kategorije klijenata, dok redovna stopa na ovu vrstu kredita iznosi 5,95 posto. Obzirom na svoj specifični položaj na bankarskom tržištu u zemlji i veliku povezanost upravo sa štednjom i depozitima u domaćoj valuti, donijeta je odluka da se stambeni krediti u kunama uvrste u ponudu banke u trajanju do kraja ove godine. Eventualno produljenje ponude stambenih kredita u kunama ovisit će o daljnjoj situaciji na tržištu i procjenama izloženosti banke valutnom, kamatnom i likvidnosnom riziku.

Uvjeti uz koje će banka odobravati stambene kredite u kunama razlikuju se od onih s valutnom klauzulom po kamatnoj stopi koja će biti za pola postotna boda viša. Za osiguranje kredita klijentima su na raspolaganju tri modela, a jedan od modela podržava i varijantu odobravanja kredita bez jamaca. Kao instrumente osiguranja korisnici kredita mogu koristiti i namjenski depozit, hipoteku na nekretninu, policu životnog osiguranja ili udjele u fondovima HPB Investa. Rok otplate kredita je do 30 godina s mogućnošću ugovaranja počeka od 12 mjeseci. Kredit se može iskoristiti i za otplatu ranije realiziranih stambenih kredita u HPB-u ili drugim bankama.

Opće uvjete na stambene kredite u kunama, u primjeni od 5. rujna 2011. godine možete pogledati ovdje.

 

Povratak na novosti