eBank

Novi paketi HPB-a za studente


Hrvatska poštanska banka obogatila je svoju ponudu za studente i učenike posebnim paketima za školovanje. Korisnici studentskih paketa HPB-a mogu biti sve fizičke osobe sa statusom studenta ili polaznici poslijediplomskih studija.

Paket «Diplomac» sadrži kunski tekući račun (uz raspolaganje sredstvima VISA Electron karticom) s ukupnim kreditnim limitom u iznosu od 1.000 kuna, uslugu HPB SMS/e-mail te Internet bankarstvo za fizičke osobe. Paket «Diplomac+», osim gore spomenuta četiri proizvoda nudi i kunski ili devizni žiro račun te ukupan kreditni limit u iznosu od 3.000 kuna, koji korisnik paketa može rasporediti kroz dopušteno prekoračenje i/ili HPB MasterCard – revolving kreditnu karticu koja je sastavni dio paketa.

Svi studenti koji postanu korisnici HPB-ovih paketa imat će povoljnije uvjete prilikom korištenja posebno osmišljenih namjenskih kredita za školovanje te za kupnju računalne i sportske opreme. Tako će se kamatne stope za korisnike paketa koji budu zatražili studentske kredite kretati od 5,99 do 6,49 posto godišnje. 

Novost u ponudi Hrvatske poštanske banke od 1. srpnja su nenamjenski krediti u visini od 1.500 do 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Ovisno o visini kredita može se ugovoriti rok otplate od 12 do 180 mjeseci, dok visina kamatne stope za klijente banke iznosi 8,99, a za ostale građane 9,49 posto godišnje. Nenamjenski kredit do 10.000 eura može se podići bez jamaca.         

Hrvatska poštanska banka obogatila je svoju ponudu za studente i učenike posebnim paketima za školovanje - Diplomac i Diplomac+. Korisnici studentskih paketa HPB-a mogu biti sve fizičke osobe sa statusom studenta ili polaznici poslijediplomskih studija.

Povratak na novosti