eBank

Novi Opći uvjeti u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama


Poštovani klijenti,

obavještavamo vas da se temeljem izmjena u zakonskoj regulativi mijenjaju Opći uvjeti u kreditnom poslovanju Hrvatske poštanske banke s fizičkim osobama.

Vezano uz izmjenu i dopunu Zakona o potrošačkom kreditiranju bilo je potrebno napraviti izmjene u Općim uvjetima u poslovanju s fizičkim osobama u dijelu koji se odnosi na:
- upozorenje potrošača na rizike povezane s promjenom tečaja,
- promjenu kamatne stope,
- posljedicama gubitka prihoda potrošača na otplatu kredita,
- mogućnost otkaza ugovora o kreditu od strane klijenta u roku od 3 mjeseca zbog povećanja kamatne stope bez naplate naknade.

Dio izmjena odnosi se na promjenjivost naknada u kreditnom poslovanju te su dodatno pojašnjene obveze Sudužnika i Solidarnog jamca i obveza Banke da osim korisnika kredita obavještava i ostale sudionike u kreditnom poslu o stanju kredita jedanput na godinu bez naknade.

Regulirana je mogućnost ispravaka grešaka po kreditima bez traženja posebnog ovlaštenja korisnika kredita uz obvezu Banke da o tome pisanim putem obavijesti korisnika kredita.


Novi Opći uvjeti počinju se primjenjivati 1. siječnja 2014., a možete ih pogledati ovdje.
Povratak na novosti