eBank

Novi kunski stambeni krediti s kamatom od 4,80%


Kao prva banka koja je uvela kunski stambeni kredit, HPB od sada nudi i kunske stambene kredite s kombinacijom fiksne i promjenjive kamate; do 2. veljače 2016. bez naknade i troška solemnizacije

Korisnicima novog kunskog stambenog kredita HPB-a na raspolaganju su tri kombinacije fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa. Ovisno o odabranom razdoblju otplate kredita uz fiksnu stopu - 5, 10 ili 15 godina, kamate se kreću od 4,80% (EKS od 4,91%). U preostalom razdoblju otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 6-mjesečni NRS za kune +3,98%. Krediti se odobravaju s rokom otplate do 30 godina.

U akcijskom razdoblju do 2. veljače 2016. Banka ne naplaćuje naknadu za obradu kreditnog zahtjeva te snosi trošak solemnizacije.

U HPB-u kontinuirano rastu krediti građana kojima je u prvih devet mjeseci 2015. odobreno oko 200 milijuna kuna. Pritom je posebno naglašena potražnja za stambenim kreditima koji su u spomenutom razdoblju porasli 9,3 posto.

HPB je 2011. godine prva na tržište izašla s kunskim stambenim kreditima. U ukupnim kreditima koje je HPB odobrila građanima udjel kunskih kredita danas doseže gotovo 70 posto.

Reklamne spotove koji prate marketinšku kampanju "HPB Stambeni kunski krediti" možete pogledati na YouTube-u: teaser i reklamni spot.

Povratak na novosti