eBank

Najava izmjene OU u Sektoru financijskih tržišta

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu Općih uvjeta poslovanja s financijskim instrumentima, kao i Opće uvjete za odobravanje margin kredita.

Novi Opći uvjeti primjenjuju se od 15. lipnja 2016. godine, a dostupni su na linkovima:
- Opći uvjeti poslovanja s financijskim instrumentima
- Opći uvjeti za odobravanje margin kredita

Izmjene i objašnjenja pregledajte u ovom dokumentu.