eBank

Najava izmjene Općih uvjeta za prihvat kartica

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu Općih uvjeta poslovanja za prihvat kartica te Općih uvjeta poslovanja za prihvat kartica na internetu. Novi Opći uvjeti primjenjivat će se od 1. kolovoza 2016., a možete ih pronaći na sljedećim linkovima:

-          Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica

-          Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica na internetu