eBank

Najava izmjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje HPB kartica za fizičke osobe

Sadržaj navedenih Općih uvjeta dopunjen je u svrhu usklađenja sa Zakonom o platnom prometu (NN 66/18) , Zakonom o elektroničkom novcu (NN 64/18) te Politikom upravljanja prigovorima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.
  • Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja ponajprije se odnose na to: da Korisnicima kartica prilikom korištenja kartice na prihvatnim mjestima u inozemstvu (podizanje gotovine ili plaćanje roba i usluga) inozemne banke mogu ponuditi korištenje usluge Dinamička konverzija valuta, a primjenjivi tečaj i naknade biti će im prikazane transparentno na ekranu uređaja kojim se koriste
  • da će Banka u postupku distribucije prvo na adresu Korisnika navedenu u pristupnici dostaviti neaktiviranu karticu, a nakon toga odvojenom poštanskom pošiljkom i personalizirane sigurnosne vjerodajnice kartice (PIN obrazac)
  • da Banka zadržava pravo prema svojoj poslovnoj odluci Korisniku izdati novu karticu, sa istim ili boljim uvjetima ali drugačijeg naziva i prije ista roka valjanosti postojeće kartice, zbog npr. unaprjeđenja sigurnosnih mehanizama kartice, implementacije novih tehnologija i u drugim slučajevima kada to zahtijevaju sigurnosni standardi kartičnog poslovanja i interesi Korisnika
  • da su Opći uvjeti u dijelu Značenje pojmova dopunjeni novim pojmom Dinamička konverzija valuta (Dynamic currency conversion – DCC), te su izmijenjeni postojeći pojmovi: Kartica, Podnositelj prigovora i Prigovor na poslovanje Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.
Osim navedenog usklađenja, izvršeni su manji ispravci i dopune usklađenja u odnosu na ranije objavljene opće uvjete.