eBank

Najava izmjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje HPB kartica za fizičke osobe

Sadržaj navedenih općih uvjeta dopunjen je u svrhu usklađenja sa Zakonom o platnom prometu a sukladno aktu Europske unije: Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu u dijelu koji se odnosi na PSD2. Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja ponajprije se odnose na to:
  • da će Banka u slučaju donošenja odluke o promjeni kartične platne sheme, Korisniku izdati karticu s istim ili boljim uvjetima, ali u drugoj kartičnoj platnoj shemi
  • da će Banka Korisnika obavijestiti o promjenama gotovinskog i/ili limita za plaćanje i/ili broja transakcija pisanim putem u Obavijestima, u poslovnicama/ispostavama Banke, te na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr.
  • da će Banka u skladu s Direktivom PSD2 stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta sve transakcije učinjene kreditnim karticama, a koje su se autorizirale potpisom, prioritetno autorizirati PIN-om.
  • da će Banka radi zaštite imovinskih interesa korisnika kartice isključiti mogućnost upotrebe kartice u pojedinim državama te na određenim prihvatnim mjestima u zemlji i inozemstvu, odnosno na određenim prihvatnim mjestima na internetu kad prema njezinoj profesionalnoj prosudbi nisu osigurani potrebni sigurnosni standardi u kartičnom poslovanju
Osim navedenog usklađenja, izvršeni su manji ispravci i dopune usklađenja u odnosu na ranije objavljene opće uvjete.