eBank

Najava izmjene Općih uvjeta za fizičke osobe

Sadržaj navedenih općih uvjeta dopunjen je u svrhu usklađenja sa Zakonom o platnom prometu (NN 66/18). Osim navedenog usklađenja, izvršeni su manji ispravci i dopune usklađenja u odnosu na ranije objavljene opće uvjete.