eBank

Najava izmjene Odluke o visini kamatnih stopa

Poštovani klijenti,

Ovim putem vas obavještavamo o izmjenama Odluke o visini kamatnih stopa Hrvatske poštanske banke koje će biti u primjeni od 6. srpnja 2015.
Izmjene visine kamatnih stopa odnose se na:

- sve oročene depozite

- dječju štednju u devizama

 

Nove kamatne stope možete pronaći ovdje.