eBank

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s građanima

Poštovani klijenti,

Ovim putem vas obavještavamo o izmjenama Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju sa stanovništvom koje će biti u primjeni od 01. ožujka 2015. godine.
Izmjene su utvrđene u dijelu naknada u platnom prometu sa stanovništvom kako slijedi:

- smanjuje se minimalni iznos naknade za izvršenje trajnog naloga u korist računa u drugoj poslovnoj banci na 2,50 kn
- nastavno na obavijest T-HT Grupe o prestanku subvencioniranja naknade za usluge izvršavanja izravnih terećenja Hrvatske poštanske banke, Banka će započeti s naplatom naknade na teret platitelja - 1% od iznosa (min. 2,50 kn; max. 50,00 kn)