eBank

Najava izmjene Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju s fizičkim osobama

INO ČEKOVI A. Promjena visine naknade
Polog ino čeka u valuti EUR na devizni račun* (min iznos čeka 30 EUR, max iznos čeka 150,00 EUR) 190,00 kn/ino ček
Inkaso ino čeka/novčanice** (min iznos ino čeka: 150 EUR, 160 AUD, 135 CAD, 95 CHF, 90 GBP, 1100 NOK, 12000 JPY, 655 SEK)   1% od iznosa ino čeka min 75,00 kn + trošak ino banaka
* Prihvaćaju se čekovi iz Švicarske, Lihtenštajna, Norveške te svih zemalja EU OSIM Francuske, Danske i Velike Britanije
** Prihvaćaju se čekovi u valuti EUR iz: Austrije, Cipra, Finske, Francuske,  Irske, Italije, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Portugala, Švicarske, Švedske, Španjolske, Danske, Velike Britanije
  B. Uvođenje nove naknade
Polog ino čeka u valuti USD na devizni račun*** (min iznos čeka 100,00 USD, max iznos čeka 5.000,00 USD)  450,00 kn/ino ček 
*** Prihvaćaju se isključivo US Treasury čekovi
  Banka preuzima isključivo bankarske ino čekove. Kada se inozemni ček koji je položen na transakcijski račun klijenta ili poslan na inkaso ne može naplatiti od inozemne banke (npr. krivotvorina, nepostojanje pokrića, povlačenje čeka od strane izdavatelja), korisnik čeka/klijent je u obvezi platiti troškove i/ili naknadu koju obračuna i potražuje inozemna banka. U slučaju da inozemna banka iz bilo kojeg razloga (npr. krivotvorina, nepostojanje pokrića, povlačenje čeka od strane izdavatelja) odbije isplatiti ček i doznačiti sredstva Banci, korisnik čeka dužan je Banci izvršiti povrat sredstava s osnova pologa čeka na račun.