eBank

Najava izmjene Odluke o naknadama HPB-a za usluge platnog prometa za poslovne subjekte

Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte - u primjeni od 01. siječnja 2021.